met de meeste hoogachting

De slotformule Met de meeste hoogachting wordt bijna niet meer gebruikt in brieven en e-mails. Slotformuleringen als Met de meeste hoogachting verblijf ik en Inmiddels verblijf ik met de meeste hoogachting zijn als verouderd te beschouwen.

Zakelijke brieven en e-mails worden tegenwoordig meestal afgesloten met de slotformule Met vriendelijke groeten, Met vriendelijke groet, Vriendelijke groeten of Vriendelijke groet. In formelere situaties wordt ook de slotgroet Hoogachtend gebruikt, bijvoorbeeld in een heel officiële brief, bij slecht nieuws of een verstoorde relatie met de geadresseerde.

Taaladvies.net
Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons