minister (aanspreektitel)

Om een minister in zijn functie aan te spreken, gebruiken we de aanspreektitel meneer/mevrouw de minister.

 • Goedemorgen, meneer de minister
 • Goedenavond, mevrouw de minister

Hetzelfde geldt voor de aanhef van een brief of e-mail, maar daarin wordt meestal de vorm mijnheer geschreven.

 • Mijnheer de minister
 • Mijnheer de minister-president

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Bedrijven en instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid wordt minister altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef.

 • Mevrouw de minister
 • Mijnheer de minister

In de adressering van een brief wordt de naam van een minister voorafgegaan door De heer of Mevrouw. De functiebenaming van een minister staat op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

 • De heer Geert Bourgeois
  Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Mevrouw Hilde Crevits
  Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Taaladvies.net
Titulatuur in België (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Volg ons