mits (betekenis, synoniem)

Mits is een onderschikkend voegwoord met de betekenis 'op voorwaarde dat, indien'. Mits is een formeel woord dat vooral in geschreven taal voorkomt. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken: als … (tenminste), op voorwaarde dat, voor zover, alleen als.

 • Hij kan aan de wedstrijd deelnemen, als hij zich tenminste op tijd inschrijft.
 • Als u uw aanvraag voor eind december hebt ingediend, krijgt u in de maand februari bericht over het resultaat.

Mits wordt in de standaardtaal altijd gevolgd door een bijzin. Die bijzin kan de vorm hebben van een beknopte bijzin met een voltooid deelwoord.

 • Mits de directie daarmee instemt, wordt het plan aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
 • Mits voldoende gefrankeerd kunnen brieven in de postkamer worden afgegeven.

In België wordt mits ook gebruikt in combinatie met een tegenwoordig deelwoord, een infinitief voorafgegaan door te, een afleiding op -ing of een zelfstandignaamwoordgroep. Die gebruikswijzen zijn geen standaardtaal. Constructies als mits hardwerkend, mits harder te werken, mits bronvermelding, mits voldoende frankering, mits wat geluk zijn dus niet correct. U kunt meestal een gewonere formulering gebruiken: door harder te werken, met bronvermelding, met wat geluk.

Mits wordt soms ook gebruikt in de betekenis 'tenzij, behalve als'. Dat is niet correct. Gebruik dan tenzij of behalve dat.

 • Bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen, behalve als ze voor eind december worden ingediend.

Taaladvies.net
Mits (als voorzetsel)
Mits / tenzij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Volg ons