non-profitsector / non profitsector*

De correcte spelling is non-profitsector. In combinaties met de voorbepaling non- ('niet') staat er altijd een koppelteken na non-.

  • non-actief, non-conformisme, non-profit
  • non-profitsector, non-proliferatieverdrag


aaneenschrijven - bijzondere voor- en nabepalingen

Taaladvies.net
Niet(-)gelovigen

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons