om het even wat / wat ook / eender wat / gelijk wat

Gelijk wat wordt in België geregeld gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of gelijk wat tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval combinaties met om het even wat en wat (dan) ook. Eender wat is standaardtaal in België.

  • Onderteken niet om het even wat!
  • Hij zou eender wat zeggen om te kunnen deelnemen.
  • Wat ze ook doet, niets is goed genoeg voor haar ouders.

Taaladvies.net
Gelijk wie / eender wie / om het even wie / wie dan ook

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback