om het even wie / wie ook / eender wie / gelijk wie

Gelijk wie wordt in België geregeld gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of gelijk wie tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval combinaties met om het even wie en wie (dan) ook. Eender wie is standaardtaal in België.

  • Ik kan om het even wie kloppen.
  • Wie er ook wint, gemakkelijke onderhandelingen worden het niet.
  • Eender wie kan zoiets beweren.

Taaladvies.net
Gelijk wie / eender wie / om het even wie / wie dan ook

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback