onder meer / ondermeer*

De correcte spelling is onder meer, in twee woorden. De spelling ondermeer* is niet correct.

Taaladvies.net
Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons