opdat / zodat

Het voegwoord opdat wordt gebruikt in bijzinnen die een doel uitdrukken. Opdat is formeel en wordt niet zo vaak meer gebruikt. Meestal wordt een beknopte bijzin met om gebruikt.

  • Hij deed het licht aan, opdat hij de prent beter kon zien.
  • Hij deed het licht aan om de prent beter te zien.

Het voegwoord zodat wordt gebruikt om een gevolg uit te drukken.

  • Haar decolleté was ravijndiep, zodat ik niet hoorde wat ze zei.

In sommige zinnen is zowel opdat als zodat mogelijk. Het gaat dan om zinnen waarin het doel en het gevolg samenvallen.

  • Rapunzel liet haar lange vlecht naar beneden hangen, opdat / zodat de prins naar boven kon klimmen.

Taaladvies.net
Opdat / zodat

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons