refereren aan / refereren naar*

Het correcte voorzetsel bij refereren is aan: refereren aan. Refereren naar* is niet correct. Synoniem van refereren aan is verwijzen naar.

  • In zijn nieuwjaarstoespraak refereert de koning aan de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons