snijden (vervoegen)

Vervoeging:

 • ik snij / ik snijd, jij snijdt, hij snijdt, wij snijden
  bij inversie: snij ik / snijd ik, snijdt je broer, snijdt hij
  bij inversie met je/jij als onderwerp: wat snij je / snijd je eerst, snij jij / snijd jij de groenten
 • gebiedende wijs: snij / snijd het brood!
 • ik sneed, jij sneed, hij sneed, wij sneden
 • ik heb gesneden

Waar twee vormen mogelijk zijn, is zowel in gesproken als in geschreven taal de vorm zonder d het gewoonst.

Taaladvies.net
Hou / houd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons