Standaardnederlands / standaard-Nederlands*

De correcte spelling is Standaardnederlands. Namen van talen en dialecten die beginnen met elementen als standaard, hoog, laat, middel, nieuw, oud, plat en vroeg, schrijven we aaneen en met een beginhoofdletter. Enkele andere voorbeelden: Hoogduits, Middelnederlands, Nieuwgrieks, Oudfries.

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons