te updaten / up te daten*

Correct is te updaten. Up en daten kunnen niet van elkaar gescheiden worden als het werkwoord vervoegd wordt.

  • Het is een goed idee om je pagina geregeld te updaten.

Taaladvies.net
Downloaden (scheidbaar of niet?)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons