te upgraden / up te graden*

Correct is te upgraden. Up en graden kunnen niet van elkaar gescheiden worden als het werkwoord vervoegd wordt.

  • Het is een goed idee om je computer geregeld te upgraden.

Taaladvies.net
Downloaden (scheidbaar of niet?)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons