te uwer beschikking / ter uwer beschikking*

De correcte vorm is te uwer beschikking. De combinatie ter uwer beschikking* is niet correct.

In de vaste combinaties te uwer beschikking, te mijner beschikking, te onzer beschikking enzovoort wordt de bezitsrelatie met een oude naamval uitgedrukt. Die combinaties zijn formeel. In modern Nederlands kunt u de bezitsrelatie beter uitdrukken met het voorzetsel tot + het huidige bezittelijk voornaamwoord: tot uw beschikking, tot mijn beschikking, tot onze beschikking enzovoort. Ook een van-constructie is mogelijk: ter beschikking van.

Taaladvies.net
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)
Ter aller tijde / ten allen tijde / ten alle tijde / te alle tijde / te allen tijde

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons