tegoed / te goed

De spelling van te()goed is afhankelijk van de betekenis. Te goed, in twee woorden, heeft de letterlijke betekenis 'beter dan gewenst'. Goed is in dat geval een bijvoeglijk naamwoord. Tegoed, aaneengeschreven, is een zelfstandig naamwoord met als betekenis 'positief saldo'. U kunt er een lidwoord voor zetten: een tegoed, het tegoed.

 • Mijn moeder is te goed voor deze wereld.
 • Wat als je je werk te goed doet?
 • Het tegoed wordt volgende week op uw rekening gestort.

Ook in de werkwoordelijke combinaties tegoed hebben, tegoed houden en zich tegoed doen, schrijven we tegoed aan elkaar.

 • De Belgische boeren hebben nog miljoenen euro's tegoed van de slachthuizen.
 • De inbrekers hadden zich tegoed gedaan aan enkele flesjes bier en diepvriespizza's.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons