tekort / te kort

De spelling van te()kort is afhankelijk van de betekenis. Te kort, in twee woorden, heeft de letterlijke betekenis 'korter, minder dan gewenst'. Kort is in dat geval een bijvoeglijk naamwoord. Tekort, aaneengeschreven, is een zelfstandig naamwoord met als betekenis 'hoeveelheid die ontbreekt, nadelig saldo'. U kunt er een lidwoord voor zetten: een tekort, het tekort.

 • Volgens sommigen is de opleiding voor politieagenten te kort.
 • Er zijn zevenhonderd spoedartsen te kort in Vlaanderen.
 • Er is ook een groot tekort aan huisartsen.
 • Het leger werd ingezet om het tekort aan politieagenten aan te vullen.

Werkwoordelijke combinaties zoals tekortschieten, tekortdoen en tekortkomen schrijven we aan elkaar. Ze worden opgevat als scheidbaar samengestelde werkwoorden.

 • We zullen ervoor zorgen dat Arne niets tekortkomt.
 • Astrid heeft niet tekortgeschoten, we zijn heel tevreden over haar werk.
 • Kathan heeft Julie destijds tekortgedaan, maar hij wil zich graag verontschuldigen.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Te kort schieten / tekortschieten

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons