ten minste / tenminste

De spelling van ten()minste is afhankelijk van de betekenis. Ten minste, in twee woorden, heeft de letterlijke betekenis 'minstens, op z'n minst'. Tenminste, aaneengeschreven, heeft de afgeleide betekenis 'althans, in ieder geval'.

  • Om die klus te klaren heb ik ten minste drie uur nodig.
  • Daarvoor heb je een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen nodig.
  • Het was een slecht optreden, tenminste als ik de recensent mag geloven.
  • Jij bent tenminste iemand die ik kan vertrouwen!


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons