ten slotte / tenslotte

De spelling van ten()slotte is afhankelijk van de betekenis. Ten slotte, in twee woorden, heeft de letterlijke betekenis 'tot slot, tot besluit'. Tenslotte, aaneengeschreven, heeft de afgeleide betekenis 'per slot van rekening'.

  • Ten slotte bedank ik mijn vrouw voor de tolerantie waarmee ze mij mijn merkwaardige hobby heeft gegund.
  • Luieren is het motto, we zijn tenslotte op vakantie.


aaneenschrijven - woordgroep of samenstelling?

Taaladvies.net
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons