tenzij / mits

Mits wordt soms gebruikt in de betekenis 'tenzij, behalve als'. Dat gebruik is niet correct. Gebruik tenzij of behalve als.

 • Bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen, behalve als ze voor eind december worden ingediend.

Mits is een onderschikkend voegwoord met de betekenis 'op voorwaarde dat, indien'. Mits is een formeel woord dat vooral in geschreven taal voorkomt. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken: als … (tenminste), op voorwaarde dat, voor zover, alleen als.

 • Hij kan aan de wedstrijd deelnemen, als hij zich tenminste op tijd inschrijft.
 • Als u uw aanvraag voor eind december hebt ingediend, krijgt u in de maand februari bericht over het resultaat.

Mits wordt in de standaardtaal altijd gevolgd door een bijzin. Die bijzin kan de vorm hebben van een beknopte bijzin met een voltooid deelwoord.

 • Mits de directie daarmee instemt, wordt het plan aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
 • Mits voldoende gefrankeerd kunnen brieven in de postkamer worden afgegeven.

In België wordt mits ook gebruikt in combinatie met een tegenwoordig deelwoord, een infinitief voorafgegaan door te, een afleiding op -ing of een zelfstandignaamwoordgroep. Die gebruikswijzen zijn geen standaardtaal. Constructies als mits hardwerkend, mits harder te werken, mits bronvermelding, mits voldoende frankering, mits wat geluk zijn dus niet correct. U kunt meestal een gewonere formulering gebruiken: door harder te werken, met bronvermelding, met wat geluk.

Taaladvies.net
Mits (als voorzetsel)
Mits / tenzij

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons