tje, dje (uitspraak)

De correcte uitspraak van -tje in woorden zoals beetje is [tjə], met een [t] en een [j] die als één klank worden uitgesproken. De uitspraak [tsjə], met een [t] en de [sj] van chocola, is niet correct. Hetzelfde geldt voor -dje, zoals in hoedje.

  • beetje [beetjə]
  • hoedje [hoetjə]
Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons