twee en een half uur / tweeënhalf uur / twee uur en half* / twee uur en een half*

De correcte vormen zijn twee en een half uur en tweeënhalf uur. De vormen twee uur en half* en twee uur en een half*, waarbij het zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld uur) aan en (een) half voorafgaat, zijn niet correct. Hetzelfde geldt voor drie en een half / drieënhalf jaar, vier en een halve / vierenhalve meter, vijf en een halve / vijfenhalve euro enzovoort.

Taaladvies.net
Half (twee maand en (een) half / twee en een halve maand)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons