uitpluizen (vervoegen)

Vervoeging:

  • ik pluis uit, jij pluist uit, wij pluizen uit
  • ik ploos uit, wij plozen uit
  • ik heb uitgeplozen
  • een uitgeplozen touw

Taaladvies.net
Uitgeplozen / uitgepluisd

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons