vanaf / sinds

Als het voorzetsel vanaf deel uitmaakt van een tijdsbepaling, heeft het de betekenis 'van de genoemde tijd af te rekenen'.

  • Het vaccin wordt toegediend vanaf de leeftijd van twee jaar.
  • Vanaf 1 maart heeft het bedrijf een nieuwe algemeen directeur.

Synoniemen van vanaf in die betekenis zijn: te beginnen met (bij), per, met ingang van, sinds, sedert. Sinds en het formelere woord sedert zijn alleen mogelijk bij verwijzing naar een tijdstip in het verleden.

  • Sinds 1 maart heeft het bedrijf een nieuwe algemeen directeur.

Taaladvies.net
Vanaf / per 1 augustus

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons