veelgemaakte fouten - voorzetsels en lidwoorden

Let op het gebruik van voorzetsels en lidwoorden.

Hieronder vindt u een overzicht van combinaties met voorzetsels. In verzorgde spreek- en schrijftaal kunt u het best de combinaties gebruiken die in de rechterkolom staan.

niet

maar wel

aan de prijs van …, aan verminderde prijs, schoenen aan 250 euro, lenen aan 5%

voor de prijs van, tegen de prijs van, tegen verminderde prijs, schoenen voor 250 euro, lenen tegen 5%

  • aan die snelheid, aan een snelheid van 120 km per uur rijden, aan 120 km per uur rijden
  • tegen een snelheid van 120 km per uur rijden, tegen 120 km per uur rijden
  • met die snelheid, met een snelheid van 120 km per uur rijden
  • 120 km per uur rijden

allergisch aan, gevoelig aan

allergisch voor, gevoelig voor

kwart na tien, drie na zes

kwart over tien, drie over zes

onder de vorm van

in de vorm van

tegen dat tempo

in dat tempo, in België ook: aan dat tempo

voor gevolg hebben

als gevolg hebben, tot gevolg hebben

zich interesseren aan

zich interesseren voor

Laat het voorzetsel niet weg in de volgende gevallen.

niet

maar wel

onderaan de pagina, vooraan het voertuig, bovenaan de lijst

onderaan op de pagina, vooraan in het voertuig, bovenaan op de lijst

buiten gaan

naar buiten gaan

Laat het lidwoord niet weg in de volgende gevallen.

niet

maar wel

beroep doen op

een beroep doen op

op vlak van, op gebied van

op het vlak van, op het gebied van

volgende zaken, in volgende gevallen, bij volgende reeks

de volgende zaken, in de volgende gevallen, bij de volgende reeks

Het lidwoord kan bij volgende alleen in sommige tijdsaanduidingen worden weggelaten: volgend jaar, volgende maand, volgende week.

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons