veelgemaakte fouten - werkwoorden in enkelvoud of meervoud

1. de media is / zijn
Combineer een enkelvoudig onderwerp met een enkelvoudige persoonsvorm en een meervoudig onderwerp met een meervoudige persoonsvorm.

Meestal past u deze regel automatisch correct toe. In een aantal gevallen moet u opletten, bijvoorbeeld bij Latijnse meervouden zoals media.

 • De wegen zijn glad.

 • De media besteedt besteden veel aandacht aan die affaire.

 • De data is zijn onderzocht op inconsistenties.

 • Antibiotica tast tasten de goede darmflora aan.

 

2. de gebruikersnaam en het wachtwoord moet / moeten
Combineer een onderwerp dat uit een nevenschikking met en bestaat, met een meervoudige persoonsvorm.

 • De burgemeester en de bevoegde schepen zal zullen aanwezig zijn.

 • De auto en de motorfietsen staan voor het rode licht.

 • De gebruikersnaam en het wachtwoord moet moeten ingevuld zijn.

 • Een eenzijdige voeding en een gebrek aan hygiëne maakt maken die kinderen kwetsbaar voor schimmels en infecties.

 • Bij dat Griekse beeld ontbreekt ontbreken de linker- en de rechterarm.

 • Blauw en geel zijn mijn lievelingskleuren.

 • Spek en eieren bevatten veel cholesterol.

In sommige gevallen mag u van deze regel afwijken. Bijvoorbeeld:

 • Een enkelvoudige persoonsvorm kan worden gebruikt om aan te geven dat de nevenschikking als één geheel wordt beschouwd. In veel gevallen kunt u en dan vervangen door met. Bijvoorbeeld: Blauw en geel (de combinatie) wordt groen; Spek en eieren (het gerecht) is lekker; Op de voorkant is/zijn uw naam en het daaraan gekoppelde kaartnummer vermeld; Het vangen en uitzetten van wilde dieren krijgt veel aandacht.
   

 • In zinnen waarin de leden als nieuwe informatie worden geïntroduceerd, wordt meestal een enkelvoudige persoonsvorm gebruikt. In zulke zinnen kan het woordje er staan. Bijvoorbeeld: Iedere week staat (er) een taaltip en uitleg bij een nieuw woord in de nieuwsbrief; Er ligt (of liggen) nog een biefstuk en een tomaat in de ijskast.

 

3. negentig procent is / zijn  •  negen tiende is / zijn  •  negen op de tien is / zijn
Combineer een onderwerp dat het woord procent of een breukgetal bevat, met een enkelvoudige persoonsvorm. Combineer een onderwerp van het type negen op de tien of negen van de tien met een meervoudige persoonsvorm.

 • Negentig procent zegt onder de hogere voedselprijzen te lijden.

 • Negen tiende zegt onder de hogere voedselprijzen te lijden.

 • Negen op/van de tien zeggen onder de hogere voedselprijzen te lijden.

Als het woord procent gevolgd wordt door een van-bepaling met een meervoudig zelfstandig naamwoord, is een meervoudige persoonsvorm ook wel mogelijk. Bijvoorbeeld: Negentig procent van de ondervraagden in dat land zegt (of zeggen) te lijden onder de hogere voedselprijzen; Veertig procent van de studenten die een klacht indienen, krijgt (of krijgen) uiteindelijk gelijk.


vervoeging van werkwoorden - hebben, zijn, kunnen, willen, zullen
vervoeging van werkwoorden - veelgemaakte fouten
moeten, hoeven en mogen - veelgemaakte fouten
werkwoordsvolgorde - veelgemaakte fouten

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 10.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback
Volg ons