verscheidene / verschillende

In de betekenis 'een stuk of wat, nogal wat, een aantal' kan zowel het onbepaald voornaamwoord verschillende als het onbepaald voornaamwoord verscheidene worden gebruikt. Verscheidene is een vrij formeel voornaamwoord dat vooral in schrijftaal voorkomt.

 • Ik heb al verschillende romans van Hugo Claus gelezen.
 • Ik heb al verscheidene romans van Hugo Claus gelezen.
 • De dichter las verschillende gedichten voor uit zijn nieuwe dichtbundel.
 • De dichter las verscheidene gedichten voor uit zijn nieuwe dichtbundel.

De bijvoeglijke naamwoorden verschillend en verscheiden hebben allebei de betekenis 'onderling afwijkend, afwijkend van andere zaken of personen'. Verscheiden is een vrij formeel bijvoeglijk naamwoord dat vooral in schrijftaal voorkomt.

 • De lessen starten op een verschillend tijdstip.
 • Er bestaan vijf verschillende versies van dat toneelstuk.
 • Het uiteindelijke plan is wel erg verschillend van het oorspronkelijke plan.
 • De tentoonstelling mikt op een verscheiden publiek.
 • U kunt kiezen uit vier verscheidene kleuren.
 • De thema's die tijdens de bijeenkomsten aan bod komen, zijn heel verscheiden.

Taaladvies.net
Verscheidene / verschillende

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback