vooraan / vanvoor*

In België komen vanvoor* en vanachter* voor in de betekenissen 'aan de voorkant' en 'aan de achterkant'. Dat gebruik is geen standaardtaal. Correcte alternatieven voor vanvoor zijn: aan de voorkant, van voren en vooraan. Goede alternatieven voor vanachter zijn: aan de achterkant, van achteren en achteraan.

  • Mama zit vooraan op de fiets, Anna zit achteraan, in een stoeltje.
  • Aan de voorkant / Vooraan zijn de ramen blauw geschilderd.
  • In de moskee moesten we achteraan zitten.

Vanachter wordt in de standaardtaal wel als voorzetsel gebruikt.

  • Hij antwoordde vanachter zijn bureau.

Taaladvies.net
Langs voor / aan de voorkant / van voren

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons