voorkomen (vervoegen)

Het werkwoord voorkomen heeft verschillende betekenissen en, daarmee samenhangend, een verschillende beklemtoning en verschillende vervoegingen.

In de betekenis 'beletten, afweren' ligt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep (voorkómen) en is voorkomen een onscheidbaar werkwoord. Het voltooid deelwoord is voorkomen.

 • ik voorkom, jij voorkomt, wij voorkomen
 • ik voorkwam, wij voorkwamen
 • ik heb voorkomen
 • een voorkomen probleem

In de betekenissen 'aangetroffen worden', 'zich voordoen' en 'voor het gerecht verschijnen' ligt de klemtoon op de eerste lettergreep (vóórkomen) en is voorkomen een scheidbaar werkwoord. Het voltooid deelwoord is voorgekomen.

 • ik kom voor, jij komt voor, wij komen voor
 • ik kwam voor, wij kwamen voor
 • ik ben voorgekomen
 • de voorgekomen rechtszaak

Taaladvies.net
Overleggen: overlegd / overgelegd

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons