voorzorgsprincipe

De Europese Unie en de Verenigde Staten voeren onderhandelingen over een trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag. Daar is heel wat verzet tegen omdat het Europese voorzorgsprincipe onder druk zou komen te staan. Volgens dat principe kunnen nieuwe producten of stoffen verboden worden als er aanwijzingen zijn dat ze schadelijk kunnen zijn, onder het motto 'beter voorkomen dan genezen'. In de VS moet de schadelijkheid van een stof onomstotelijk vaststaan voordat de stof kan worden verboden. Door die andere benadering mogen er in de EU bijvoorbeeld meer dan duizend stoffen niet worden gebruikt in cosmeticaproducten, in de VS elf.

11 mei 2015

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons