weerhouden (betekenis)

Weerhouden betekent in de standaardtaal 'afhouden van', 'tegenhouden'.

 • Zijn zwakke hart weerhield hem ervan beroepsrenner te worden.
 • Onze voetbalploeg laat zich door de sneeuw niet weerhouden.
 • Wat weerhoudt me ervan hem een muilpeer te verkopen?

In België komt weerhouden ook geregeld voor in allerlei andere betekenissen, maar die zijn geen standaardtaal. Weerhouden is geen standaardtaal als synoniem van onder andere in overweging nemen, rekening houden met, in aanmerking nemen, in aanmerking komen, ingaan op, gevolg geven aan, kiezen, selecteren, aanwijzen, aanvaarden, onthouden, ophouden, verhinderd zijn. Het werkwoord weerhouden kan in die betekenissen ook tot verwarring of misverstanden leiden omdat het begrepen kan worden als het tegendeel van wat er eigenlijk mee bedoeld is. De zin Uw kandidatuur werd weerhouden zal door sommigen bijvoorbeeld negatief worden geïnterpreteerd ('afgewezen'), door anderen positief ('geselecteerd').

 • We hebben alle bezwaarschriften in overweging genomen.
 • Uw brief heeft onze volle aandacht gekregen.
 • Bij die sollicitatieprocedure werd geen enkele kandidaat in aanmerking genomen.
 • Wij moeten u melden dat u niet gekozen bent voor deze functie.
 • We zullen de geselecteerde kandidaten uitnodigen voor een gesprek.
 • Ik ben verhinderd voor die bijeenkomst.

Taaladvies.net
Weerhouden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons