werkeloos / werkloos

In de betekenis 'zonder werk' kunnen werkloos en werkeloos allebei worden gebruikt, maar werkloos is de gebruikelijkste vorm.

  • Mijn vader is al jaren werkloos.

Werkeloos wordt vooral gebruikt in de betekenis 'zonder iets te doen'. In die betekenis is werkloos niet gebruikelijk.

  • De omstanders keken werkeloos toe toen die bullebak haar een paar klappen gaf.

Taaladvies.net
Werkeloos / werkloos

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback