wiens / wier

Wiens en wier zijn oude naamvalsvormen die een bezitsrelatie uitdrukken. Ze betekenen 'van wie'. Wiens wordt gebruikt om terug te verwijzen naar een mannelijke persoon enkelvoud, wier om terug te verwijzen naar een vrouwelijke persoon enkelvoud en naar een meervoud: de jongen wiens fiets werd gestolen; het meisje wier fiets werd gestolen; de kinderen wier fiets werd gestolen.

Wiens en wier behoren tot het formele taalgebruik. Het is vlotter en gewoner om van wie te gebruiken.

  • De jongen van wie de fiets werd gestolen.
  • Het meisje van wie de fiets werd gestolen.
  • De kinderen van wie de fiets werd gestolen.

Naast van wie is ook waarvan mogelijk. Waarvan wordt als een informelere vorm beschouwd: de jongen waarvan de fiets werd gestolen enzovoort.

Taaladvies.net
Wiens / wier (de vrouw - auto)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons