wifi (uitspraak)

In het Nederlands wordt wifi meestal uitgesproken als /wiefie/. De klemtoon ligt dan op /wie/. Wifi kan ook op zijn Engels worden uitgesproken als /waajfaaj/. Bij die uitspraak kan de klemtoon op /waaj/ of op /faaj/ liggen.

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons