wifiversterker / wifi-versterker / wifi versterker*

Samenstellingen met wifi schrijven we aaneen. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na wifi staan.

  • wifiversterker, wifiverbinding, wifinetwerk, wifisignaal

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na wifi- verplicht. Klinkerbotsing komt bij wifi- voor in woorden met de lettercombinaties i+e, i+i en i+j.

  • wifi-extender, wifi-instellingen, wifi-jammer
Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons