woonzorgcentrum / woon-zorgcentrum

Beide spellingen zijn correct.

In de Vlaamse regelgeving wordt de spelling woonzorgcentrum gebruikt. Volgens het Woonzorgdecreet van 2009 is een woonzorgcentrum een centrum waar oudere mensen woonzorg krijgen. Woonzorg is een samenstelling met als betekenis 'thuiszorg, ouderenzorg'. Woonzorgcentrum is de huidige benaming voor wat vroeger in de regelgeving een rusthuis werd genoemd.

De spelling woon-zorgcentrum is ook correct omdat de woorden woon en zorg als gelijkwaardige delen beschouwd kunnen worden. Een woon-zorgcentrum is een centrum waar oudere mensen wonen én zorg krijgen.

Taaladvies.net
→ Woonzorgcentrum / woon-zorgcentrum

 

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons