woordgebruik - synoniemen

Zorg voor variatie in uw woordgebruik, maar pas op voor synoniemendwang.

Door synoniemen te gebruiken, zorgt u voor afwisseling in uw woordgebruik. Daarbij moet u wel uitkijken voor synoniemendwang. Synoniemen kunnen snel tot verwarring leiden als de doelgroep niet meteen doorheeft dat u daarmee twee keer naar hetzelfde begrip verwijst. In een zakelijke tekst over een referendum bijvoorbeeld kunt u beter altijd het woord referendum gebruiken, ook al zijn de synonieme woorden volksraadpleging en volksstemming beschikbaar om uw woordgebruik te variëren.

Synoniemen kunnen ook ongepast zijn omdat ze vergezocht zijn of een andere gevoelswaarde hebben. Als u over baby's schrijft, kunt u eventueel nog wel de synoniemen kindjes, kleintjes en zuigelingen gebruiken, maar het formele woord borelingen komt gezocht over.

Hieronder staat nog een ander voorbeeld.

liever niet

maar wel

In geval van loonsverhoging moet u ook uw jaarsalaris van het voorgaande jaar vermelden. We hebben uw bezoldigingsgegevens nodig om uw dossier verder af te handelen.

In geval van salarisverhoging moet u ook uw jaarsalaris van het voorgaande jaar vermelden. We hebben uw salarisgegevens nodig om uw dossier verder af te handelen.


woordgebruik - formele woorden
woordgebruik - moeilijke woorden
woordgebruik - leenwoorden
woordgebruik - vage woorden
woordgebruik - omslachtige formuleringen
woordgebruik - nominaliseringen
woordgebruik - verwijzingen naar de lezer of toehoorder
woordgebruik - expressieve elementen

Heerlijk Helder

Hou je taal Heerlijk Helder

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons