worden aangeraden / wordt aangeraden

Strikt genomen moet de persoonsvorm in de onderstaande zinnen in het enkelvoud staan, maar het gebruik van het meervoud wordt niet meer als fout beschouwd.

  • De bewoners wordt / worden aangeraden ramen en deuren dicht te houden.
  • De reizigers werd / werden aangeraden over te stappen op een andere trein.

In de bovenstaande zinnen wordt de persoonsvorm vaak in het meervoud gezet omdat de bewoners en de reizigers voor het onderwerp worden aangezien. Dat komt doordat die zinsdelen op de eerste zinsplaats staan. Als u die zinsdelen laat voorafgaan door het voorzetsel aan, wordt het duidelijk dat ze eigenlijk geen onderwerp maar meewerkend voorwerp zijn: Aan de bewoners wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden; Aan de reizigers werd aangeraden over te stappen op een andere trein. Het onderwerp is datgene wat wordt verzocht en aangeraden, namelijk ramen en deuren dicht te houden en over te stappen op een andere trein. Hoewel dus strikt genomen alleen een enkelvoudige persoonsvorm juist is, ervaren de meeste taalgebruikers in de bovenstaande zinnen ook de meervoudsvorm als correct.

Taaladvies.net
Congruentieproblemen met een als onderwerp gevoeld meewerkend voorwerp (algemeen)
Verzocht (reizigers worden / wordt -)
Wijzen op (bezoekers worden / wordt erop gewezen dat ...)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons