worden verzocht / wordt verzocht

Strikt genomen moet de persoonsvorm in de onderstaande zinnen in het enkelvoud staan, maar het gebruik van het meervoud wordt niet meer als fout beschouwd.

  • De deelnemers wordt / worden verzocht zo snel mogelijk te antwoorden.
  • De reizigers werd / werden verzocht uit te stappen.

In de bovenstaande zinnen wordt de persoonsvorm vaak in het meervoud gezet omdat de deelnemers en de reizigers voor het onderwerp worden aangezien. Dat komt doordat die zinsdelen op de eerste zinsplaats staan. Als u die zinsdelen laat voorafgaan door het voorzetsel aan, wordt het duidelijk dat ze eigenlijk geen onderwerp maar meewerkend voorwerp zijn: Aan de deelnemers wordt verzocht zo snel mogelijk te antwoorden; Aan de reizigers werd verzocht uit te stappen. Het onderwerp is datgene wat wordt verzocht en aangeraden, namelijk zo snel mogelijk te antwoorden en uit te stappen. Hoewel dus strikt genomen alleen een enkelvoudige persoonsvorm juist is, ervaren de meeste taalgebruikers in de bovenstaande zinnen ook de meervoudsvorm als correct.

Taaladvies.net
Congruentieproblemen met een als onderwerp gevoeld meewerkend voorwerp (algemeen)
Verzocht (reizigers worden / wordt -)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons