worden / wordt erop gewezen dat …

In de onderstaande zinnen kan de persoonsvorm zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.

  • De bezoekers wordt / worden erop gewezen dat roken in de trappenhal verboden is.
  • De bezoekers werd / werden erop gewezen dat de deur pas geverfd was.

Zulke zinnen kunnen op twee manieren worden ontleed. Als de persoonsvorm in het meervoud staat, wordt de bezoekers als het onderwerp van de zin opgevat. Dat komt doordat dat zinsdeel op de eerste zinsplaats staat. Als de persoonsvorm in het enkelvoud staat, wordt de bezoekers niet opgevat als het onderwerp, maar als meewerkend voorwerp.

Taaladvies.net
Congruentieproblemen met een als onderwerp gevoeld meewerkend voorwerp (algemeen)
Wijzen op (bezoekers worden / wordt erop gewezen dat ...)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons