worden / wordt erop gewezen dat …

Strikt genomen moet de persoonsvorm in de onderstaande zinnen in het enkelvoud staan, maar het gebruik van het meervoud wordt niet meer als fout beschouwd.

  • De bezoekers wordt / worden erop gewezen dat roken in de trappenhal verboden is.
  • De bezoekers werd / werden erop gewezen dat de deur pas geverfd was.

In de bovenstaande zinnen wordt de persoonsvorm vaak in het meervoud gezet omdat de bezoekers voor het onderwerp wordt aangezien. Dat komt doordat dat zinsdeel op de eerste zinsplaats staat. Als u het woordje er vooraan zet, blijkt dat alleen het enkelvoud mogelijk is en de bezoekers dus eigenlijk niet het onderwerp kan zijn: Er wordt de bezoekers op gewezen dat roken in de trappenhal verboden is. Als er niet op de eerste zinsplaats staat, ervaren de meeste taalgebruikers in de bovenstaande zin de meervoudsvorm niettemin ook als correct.

Taaladvies.net
Congruentieproblemen met een als onderwerp gevoeld meewerkend voorwerp (algemeen)
Wijzen op (de kandidaten worden / wordt erop gewezen dat …)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback