zalmeffect

Bij de meeste universiteiten blijken de inschrijvingen voor het eerste jaar sterk te dalen. Bij de hogescholen is juist het omgekeerde aan de gang. Die trend zou onder andere veroorzaakt worden door het zalmeffect. Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur is het gemakkelijker om van een hogeschool naar een universiteit door te stromen. Daardoor zijn er nu meer jongeren die eerst wat lager mikken en dan opklimmen. Het beeld dat gebruikt wordt, is dat van zalmen die stroomopwaarts zwemmen om kuit te schieten. Het zalmeffect is dus het tegenovergestelde van het watervaleffect – in Nederland afstroom genoemd – waarbij studenten eerst een moeilijke studierichting proberen en naar een minder zwaar niveau overgaan als ze die richting niet aankunnen.

13 september 2010

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons