zelfroosteren

In de zorgsector is zelfroosteren al een jaar of tien geleden geïntroduceerd, maar nu zien ook andere sectoren er heil in. Zelfroosteren geeft werknemers de mogelijkheid om zelf hun werkrooster op te stellen. De werkgever legt eerst de vereiste bezettingsgraad vast en laat de werknemers dan onderling afspreken wie wanneer wil werken. Door die inspraak en flexibiliteit voelen zelfroosteraars zich meer betrokken en gemotiveerd. Het systeem werkt het best bij heterogene teams. In een team vol jonge ouders raken de werkroosters in de schoolvakanties bijvoorbeeld moeilijk ingevuld.

15 januari 2018

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons