zich interesseren voor / aan*

Het wederkerende werkwoord zich interesseren wordt in de standaardtaal gecombineerd met het voorzetsel voor.

  • Niemand interesseert zich voor wat er hier gebeurt.
  • Ik interesseer me voor muziek, cultuur, natuur en reizen.

Zich interesseren aan* wordt wel gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal.

Taaladvies.net
Interesseren (zich - aan / voor)

Hebt u een taalvraag?
Nieuwsbrief krijgen?
  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 11.000 abonnees
Spellingtests
  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback
Volg ons