zorgbegeleider

Vanaf dit schooljaar krijgen basisscholen in Vlaanderen extra middelen om leerlingen met leerproblemen te begeleiden. Per school kan er een zorgbegeleider of zorgcoördinator aangesteld worden. Die persoon coördineert de zorginitiatieven, begeleidt leerlingen en leerkrachten en treedt als contactpersoon op tussen de leerling, de school, de ouders, het centrum voor leerlingenbegeleiding en de therapeut. In plaats van één zorgbegeleider kan er ook een zorgteam aangesteld worden.

1 september 2003

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons