Opgefrist: spellingbrochure!

Download gratis onze volledig vernieuwde spellingbrochure!

Spelling: de regels op een rij (voorpagina)
  • systematisch overzicht van de spellingregels
  • volgens het Groene Boekje 2015
  • met actuele voorbeelden
  • gratis te downloaden

Spelling_de_regels_op_een_rij.pdf (16.26 MB)

Vind zelf het antwoord op uw vraag
Stel uw taalvraag

078 15 20 25

Bel dit nummer of stel uw vraag via het vragenformulier.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in op Taallink en ontvang elke week de vraag en het woord van de week in uw mailbox.

Ontdek hoe goed u kunt spellen

Test met onze oefendictees hoe goed u de Nederlandse spelling beheerst. U krijgt meteen feedback.

Boek- en webwijzer
Afkortingenlijst Vlaamse overheid

Zoek in onze lijst met afkortingen die bij de Vlaamse overheid gangbaar zijn.

Andere zoekbronnen
Vraag van de week

Wat is correct: U kunt de brochure gratis downloaden via / op / van onze website?

De drie voorzetsels zijn correct.

Op, van en via zijn alle drie gangbaar in combinatie met downloaden. Op benadrukt de locatie waar een bestand gedownload kan worden: U kunt de foto downloaden op de onderstaande website. Van benadrukt wat meer de bron: Ik heb het pictogrammenboekje gedownload van het internet. Via geeft de weg aan waarlangs iets kan worden gedownload: Via www.vlaanderen.be kun je het plan downloaden. Meestal is meer dan een voorzetsel mogelijk: Via / op de website van de gemeente kun je het plan downloaden; Ik heb de spellingbrochure gedownload van / via / op www.taaltelefoon.be.

26 september 2016

Woord van de week

spuitruimte

Brusselse hulpverleners vragen om de oprichting van spuitruimtes. Dat zijn ruimtes waar drugverslaafden onder medisch toezicht en in hygiënische omstandigheden hun op straat gekochte harddrugs kunnen gebruiken. Op die manier worden overdosissen voorkomen, wordt met steriele spuiten de verspreiding van hiv en hepatitis C ingedijkt en blijven er op straat geen gebruikte spuiten achter. Ook is het een manier om druggebruikers te laten kennismaken met de hulpverlening. Er bestaan al een tijdje spuitruimtes in Zwitserland, Duitsland en Nederland. Ook de woorden gebruiksruimte en gebruikersruimte worden gebruikt.

spuitruimteoude woorden van de week

Volg ons