Vind zelf het antwoord op uw vraag

Vraag van de week

Wat is de correcte spelling: mond-neusmasker of mondneusmasker?

De correcte spelling is mond-neusmasker, met een koppelteken tussen de twee gelijkwaardige delen mond en neus. Een mond-neusmasker is een masker dat zowel de mond als de neus bedekt.

De delen in een samenstelling zijn gelijkwaardig als we ze in principe kunnen verwisselen. Dat kan in dit geval omdat we ook kunnen spreken over een neus-mondmasker. De spellingen mondneusmasker en neusmondmasker zijn niet correct, omdat de woorden mondneus en neusmond niet bestaan.

Vergelijkbare samenstellingen met gelijkwaardige delen zijn woon-werkverkeer en maag-darmklachten.

19 oktober 2020

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in op Taallink en ontvang elke week de vraag en het woord van de week in uw mailbox.

Spellingbrochure

Download gratis onze spellingbrochure.

Spelling: de regels op een rij voorpagina
  • systematisch overzicht van de spellingregels
  • volgens het Groene Boekje 2015
  • met actuele voorbeelden

pdf bestandSpelling_de_regels_op_een_rij.pdf (9.43 MB)

Afkortingenlijst Vlaamse overheid

Zoek in onze lijst met afkortingen die bij de Vlaamse overheid gangbaar zijn.

Woord van de week

coronabarometer

Eind deze week wordt normaal gezien de langverwachte coronabarometer gelanceerd. De coronabarometer is een systeem van de federale overheid dat het risiconiveau van de coronapandemie in België weergeeft en duidelijk beschrijft welke maatregelen bij welk niveau horen. De barometer werkt met vier risiconiveaus, zoals die ook voor de terreurdreiging worden toegepast. Fase 1 staat voor weinig risico, fase 4 voor een zeer hoog risico. Om het niveau te bepalen, wordt er gekeken naar het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Er zal niet met kleurcodes gewerkt worden, omdat die verward kunnen worden met de kleurcodes die in het onderwijs of bij reizen naar het buitenland gelden.
coronabarometer

Bekijk het overzicht van alle woorden van de week.

Meer dan 100 spellingtests

Ontdek hoe goed u kunt spellen met onze spellingtests. Kies een thema en ga meteen aan de slag.

Kies een test in het overzicht van de spellingtests.

Hou je taal heerlijk helder

Boek- en webwijzer

Volg ons