avondroodclausule

Een avondroodclausule is een wetsartikel dat bepaalt dat een regelgeving na een bepaalde termijn niet meer van kracht is, tenzij de geldigheidsduur ervan op tijd wordt verlengd. Het voordeel van een avondroodclausule is dat ze de regelgever verplicht om de regelgeving te evalueren. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij regelgeving die in een crisissituatie is ingevoerd. Andere benamingen in het Nederlands zijn horizonartikel en uitdovingsclausule. In het Engels heeft men het over een sunset clause of sunset provision.

22 januari 2007

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons