bijvoeglijk naamwoord met of zonder -e

Een bijvoeglijk naamwoord krijgt een buigings-e in de volgende gevallen:

1. Bij een meervoud
 

 • dure auto's, verdachte mannen, mooie meisjes, grote huizen, leuke feesten

2. Bij een de-woord
 

 • de bekende persoon, een gele bloem, onze nieuwe directeur, die verdachte man

Uitzondering: als de hele combinatie een functieaanduiding is (ook in het meervoud blijft de -e meestal achterwege):

 • de gedelegeerd bestuurder(s), de maatschappelijk werker(s), onze algemeen directeur(s)

3. Bij een het-woord
 

 • het mooie meisje, dit spannende boek, dat grote huis, zijn leuke feest, Anna's rode truitje

Uitzondering 1: na een ('n), geen, elk, welk, menig of wanneer er niets aan voorafgaat

 • mooi meisje, een mooi meisje, zo'n mooi meisje, geen mooi meisje, elk mooi meisje, welk mooi meisje, menig mooi meisje

Uitzondering 2: in combinaties die zeer vaak voorkomen als vaste verbindingen

 • het openbaar vervoer, het lager onderwijs, het Algemeen Nederlands, het Europees Parlement

Soms kan de buigings-e achterwege blijven als er aan het einde van het bijvoeglijk naamwoord twee of meer onbeklemtoonde lettergrepen op elkaar volgen. Het al dan niet weglaten van de -e is dan meer een kwestie van persoonlijk stijl- en ritmegevoel dan van grammaticale regels. De vorm met -e is ook altijd correct. Het gaat om deze gevallen:

1. Bijvoeglijke naamwoorden op -ig, -isch, -lijk of -lijks 
 

 • het gezellig(e) hotel, het druilerig(e) weertje, dat telefonisch(e) gesprek, dit logisch(e) gevolg, ons onooglijk(e) dorpje, het dagelijks(e) gebruik

2. Meerlettergrepige bijvoeglijke naamwoorden in de vergrotende trap
 

 • een belangrijker(e) discussie, het inspirerender(e) voorbeeld

Die stilistische variatie kan ook voorkomen bij combinaties van een + een nationaliteit of een bijzondere kwaliteit + man/persoon/een beroep/een functie.

 • een Frans(e) filosoof, een uitmuntend(e) strateeg, een begenadigd(e) dichter

Taaladvies.net
Wel of geen -e achter een bijvoeglijk naamwoord (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons