de persoon aan wie / die / wie

Als die of wie als betrekkelijk voornaamwoord naar personen verwijst en de functie van meewerkend voorwerp heeft, is zowel aan wie als die correct.

  • de persoon aan wie / de persoon die hij de geheime documenten gaf
  • de personeelsleden aan wie / de personeelsleden die een verlof wordt toegekend

In geschreven contexten wordt in zulke constructies soms ook wie gebruikt: de persoon wie hij de geheime documenten gaf, de personeelsleden wie een verlof wordt toegekend. Dat gebruik is ook correct, maar formeler.

Taaladvies.net
Die / wie (de man - ik het boek gaf)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons