erachteraan / erachter aan / er achteraan / er achter aan*

We schrijven erachteraan aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. De vorm -achteraan gaat terug op de voorzetselcombinatie achter … aan of het voorzetsel achter.

 • Hij loopt erachteraan. (= hij loopt achter iemand aan, bijvoorbeeld achter zijn ouders aan)
 • Ik ga erachteraan. (= ik ga achter iets aan, bijvoorbeeld achter de kat aan)
 • De politie zit erachteraan. (= de politie zit achter iemand aan, bijvoorbeeld achter de dief aan)
 • Dat geldt niet voor de gevallen die erachteraan komen. (= de gevallen die ergens achter komen, bijvoorbeeld achter de eerstgenoemde gevallen)

Als aan deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel, schrijven we erachter aan. We kunnen erachter dan vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel achter en een naamwoord.

 • De man kwam erachter aan het eind van de zwangerschap. (= de man kwam achter iets, bijvoorbeeld achter het overspel van zijn vrouw)

Als achteraan deel uitmaakt van een afzonderlijk zinsdeel, schrijven we er achteraan. Achteraan heeft dan de betekenis 'aan het einde, aan de achterkant'.

 • Wie staat er achteraan?
 • Wie komt er achteraan in de rij staan?

De schrijfwijze in drie woorden, er achter aan*, is in geen enkel geval correct.


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 12.500 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons