erlangs / er langs

We schrijven erlangs aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord.

  • Duizenden toeristen lopen erlangs. (= de toeristen lopen ergens langs, bijvoorbeeld langs de grachten van Amsterdam)
  • Alle binnenrivieren, met veel industrie erlangs, komen uit in de Noordzee. (= met veel industrie langs de binnenrivieren)

In andere gevallen schrijven we er langs in twee woorden. Er en langs zijn dan woorden die tot een verschillend zinsdeel behoren.

  • Wie kwam er langs? (kwam en langs vormen samen het werkwoord langskomen, met de betekenis 'op bezoek komen, komen kijken')
  • De toeristen lopen er langs de grachten. (langs hoort bij de grachten)


aaneenschrijven - combinaties met voorzetsels en bijwoorden

Taaladvies.net
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)

Meer weten over Team Taaladvies?

Lees ons magazine!

cover Heerlijk Helder-magazine

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons